2 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Wspólnota miejscem spotkania Zmartwychwstałego i otrzymania daru nowego życia

16/04/23
Tylko wiara w to, że Jezus żyje daje podstawy do życia w chrześcijańskim optymizmie. Taka postawa uwalnia od zamknięcia i przypomina, że drzwi naszych domów są nie tylko po to, aby chronić przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, ale również po to, aby przez nie mogli wejść ci, którzy chcą się z nami spotkać.
Te drzwi, które być może są „zamknięte z obawy” (por. J 20, 19) przed tym, co nieznane, służą również do tego, aby przez nie wyjść do tych, którzy potrzebują naszej pomocy, a być może boją się, albo nie potrafią o nią poprosić. Ten kto wierzy, nie izoluje się od świata, ale wchodzi w ten świat i Go uświęca, sam będąc wypełniony Duchem Uświęcicielem. „Jezus Zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek” (KKK 645). Chrześcijanin jest wezwany, aby trwać w bliskości ze swoim Mistrzem, ale też do tego, aby Go naśladować i szukać okazji do budowania wspólnoty i bliskości z ludźmi w Jego Kościele. Wspólnota wierzących jest obrazem Boga, dlatego ewangelizować najbliższych możemy żyjąc we wspólnocie i pobudzając innych do pytań o przyczynę naszej radości. Kościół pełen Ducha Świętego, to Kościół radosny.
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.