3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Chrystus „Skałą” dającą wspólnocie Kościoła „wodę żywą” – dar Ducha Świętego

12/03/23
Homilia, która ma interpretować ludzkie życie, mogłaby dotknąć następujących problemów słuchacza: doświadczenia grzechu burzącego pokój z Bogiem; tęsknoty serca za szczęściem, prawdą, dobrem, miłością; doświadczenia lęku spowodowanego oddaleniem od Boga; pragnienia życia w bliskości Boga. Warto, by homilista podkreślił, że założony przez Chrystusa Kościół odpowiada na te problemy i tęsknoty, gdyż „komunia ludzi z Bogiem w Kościele przez miłość jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest w nim środkiem sakramentalnym” (KKK 773).
Właściwą postawą Kościoła jest również stałe pragnienie Ducha i otwieranie się na Niego przez wiarę: „Daj mi tej wody” (J 4, 15). Jak Samarytanka i Samarytanie odwrócili się od obcych bożków, którzy nie dawali życia, to samo mają czynić chrześcijanie – odrzucić bożków, gdyż tylko w Bogu żywym jest spełnienie najgłębszych ludzkich pragnień. Kościół podejmuje również uczynki pokutne, gdyż są one „lekarstwem na grzechy” (kolekta).
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.