3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Pragnienie

12/03/23 ks. Maciej Szczepaniak
Wiara wypływająca z wewnętrznego przekonania nadaje sens życiu człowieka, a bez niej stajemy się jak obumarłe drzewo, jak pomnik, w którym nie ma już w sobie życiowej energii. „Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.