3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Pragnienie Boga, który jest Miłością

12/03/23 Danuta Szelejewska
Każdy z nas tutaj obecnych wiele razy miał do czynienia z wodą. Dzięki wodzie chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi, a przez to słowa wypowiedziane przez Chrystusa do Samarytanki odnoszą się również do nas: zobowiązują do osobistych spotkań z Tym, który jest fundamentem chrześcijańskiego życia. Autor Listu do Rzymian zapewnia nas, że „uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2). Powinniśmy cieszyć się z przynależności do Chrystusa, ponieważ tylko dzięki Niemu mamy szansę osiągnąć nieprzemijające szczęście w niebie.