3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Woda, którą jest sam Jezus

12/03/23 ks. Maciej Przybylak
My sami, nawet jeśli wydaje się nam, że nasze życie jest bardziej uporządkowane niż życie Samarytanki, wysychamy z pragnienia szczęścia, pragnienia spotkania kogoś, kto nam wszystko objawi. To spotkanie trwa teraz, Jezus jest naszą skałą, z której wypływa nieskażona woda. Jezus jest naszą studnią, naszym źródłem, z którego płynie Boże życie, Boża łaska. Każdy z nas, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy otwarcie, tęskni za miłością, za szczęściem, za prawdą, za dobrem, za pięknem. Tu możemy te duchowe pragnienia nasycić, bo tu jest nieskażone źródło.