3 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
23/04/23
Zadaniem homilisty jest „otworzenie oczu” uczestnikom liturgii na Pana, który „rozmawia z nimi” i „łamie dla nich chleb”. Uczestnicy mogą niejako „przymusić” Jezusa do pozostania z nimi. To właśnie wspólnota Kościoła może przez sprawowanie Eucharystii zatrzymać Pana. Czasami Zmartwychwstały „znika nam z oczu”. Nie oznacza to jednak, że chrześcijanin otrzymuje cichą zgodę na zatrzymanie się w wędrówce wiary. Wręcz przeciwnie, po spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym jest zaproszony, aby jak dwaj uczniowie, wrócić na drogę wiary i głosić świadectwo o spotkaniu z Panem (por. J 24, 33–34).
Sugestie słuchacza
23/04/23 Weronika Kurosz
Urzeka mnie scena dzielenia się chlebem. Jezus z dzisiejszej Ewangelii nie postawił tysiąca obwarowań lub pytań: czy strój odpowiedni, czy post eucharystyczny zachowany czy nie macie nic za uszami… Tak często te bariery oddalają nas. Nacisk na czystość blokuje. Nie przystępujemy do Komunii Świętej. Nie czujemy się godni. W tym fragmencie czuć tyle szczęścia, naturalności oraz radości ze spotkania.
Homilia do dorosłych
23/04/23 ks. Paweł Pacholak
Gdy tak uczciwie przyjrzeć się naszemu, niekiedy smutnemu, zatrzymywaniu na codzienności, dostrzeżemy jak bardzo nasza osobista skleroza zapoczątkowuje tę beznadziejność. Gdy nie pamiętamy pośród przykrości o wcześniej zaznanym dobru, gdy jedno krzywe spojrzenie wymazuje przyjaźnie, gdy jedna błędna decyzja, wpadka nie pozwala zaufać przez resztę życia... gdy nie pamiętamy, że za tym doświadczeniem życia, obiecane nam zostało życie wieczne i żyjemy tak jakby wszystko już tutaj musiało być zrealizowane.
Homilia do dorosłych
23/04/23 ks. Arkadiusz Ksycki
Zapytajmy się, co to znaczy być świadkami Zmartwychwstałego? Nie znaczy to, że tak po prostu przechodził obok nas. Jeżeli spotkasz ogień, spali cię; jeśli spotkasz wodę, pomoczysz się; Jeśli spotkasz życie, będziesz żył; jeśli spotkasz śmierć, umrzesz; jeśli spotkasz życie, będziesz żył; jeśli spotkasz miłość, będziesz kochał; jeśli spotkasz Zmartwychwstałego, zmartwychwstaniesz.
Homilia do młodzieży
23/04/23 s. Urszula Kłusek SAC
Myślę, że w jakiejś mierze, każdy z nas, każdy człowiek odnaleźć się może w doświadczeniu tych dwojga uczniów wędrujących do Emaus. Obyśmy też odnaleźli się w ich doświadczeniu rozmowy, spotkania i łamania chleba z Tajemniczym Wędrowcem, który się do nich przyłączył. Tak byli skupieni na sobie, na własnym lęku i bólu, że nie zauważyli iż przyłączył się do nich Jezus Zmartwychwstały.
Homilia do dzieci
23/04/23 ks. Grzegorz Świecarz
Kto z was wie w jaki sposób powstaje chleb? (wypowiedzi dzieci). Zanim trafi na nasze stoły on też musi przejść konkretną drogę. Tych etapów jest kilka. A więcej jak wygląda droga chleba, zanim możemy nim się cieszyć na naszym codziennym stole? Jest taki wierszyk, który pokaże nam jaką drogę przebywa chleb.