3 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Kościół spotyka i rozpoznaje Baranka Paschalnego na Eucharystii

23/04/23
Zadaniem homilisty jest „otworzenie oczu” uczestnikom liturgii na Pana, który „rozmawia z nimi” i „łamie dla nich chleb”. Uczestnicy mogą niejako „przymusić” Jezusa do pozostania z nimi. To właśnie wspólnota Kościoła może przez sprawowanie Eucharystii zatrzymać Pana. Czasami Zmartwychwstały „znika nam z oczu”. Nie oznacza to jednak, że chrześcijanin otrzymuje cichą zgodę na zatrzymanie się w wędrówce wiary. Wręcz przeciwnie, po spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym jest zaproszony, aby jak dwaj uczniowie, wrócić na drogę wiary i głosić świadectwo o spotkaniu z Panem (por. J 24, 33–34).
Warto, aby homilista podkreślił, że spożywanie Baranka Paschalnego jest zarówno wezwaniem do jedności, jak i jednym ze źródeł tej jedności. Bóg nie chce, aby w życiu chrześcijanina zwyciężył grzech, a wraz z nim śmierć. Dlatego chrześcijanin jest zaproszony, aby w ramach liturgii pozwalał umrzeć wszystkiemu, co w jego życiu prowadzi do śmierci: egoizmowi, przemocy, lękowi, niewierze, wyzyskowi, zazdrości i przewrotności (por. 1 Kor 5, 8).
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.