3 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Nasze wątpliwości i Jego miłość

23/04/23 Weronika Kurosz
Urzeka mnie scena dzielenia się chlebem. Jezus z dzisiejszej Ewangelii nie postawił tysiąca obwarowań lub pytań: czy strój odpowiedni, czy post eucharystyczny zachowany czy nie macie nic za uszami… Tak często te bariery oddalają nas. Nacisk na czystość blokuje. Nie przystępujemy do Komunii Świętej. Nie czujemy się godni. W tym fragmencie czuć tyle szczęścia, naturalności oraz radości ze spotkania.