3 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Zostaliście wykupieni drogocenną Krwią Baranka

23/04/23 s. Urszula Kłusek SAC
Myślę, że w jakiejś mierze, każdy z nas, każdy człowiek odnaleźć się może w doświadczeniu tych dwojga uczniów wędrujących do Emaus. Obyśmy też odnaleźli się w ich doświadczeniu rozmowy, spotkania i łamania chleba z Tajemniczym Wędrowcem, który się do nich przyłączył. Tak byli skupieni na sobie, na własnym lęku i bólu, że nie zauważyli iż przyłączył się do nich Jezus Zmartwychwstały.