4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Bóg otwiera oczy ślepców

19/03/23 ks. Adam Kalbarczyk
Jezus jest Tym, którego widzimy podczas każdej Mszy św. pod postacią chleba, jest Tym, który podczas każdej Eucharystii mówi do nas. Czy wierzymy w Niego? Czy Go słuchamy? Czy jest dla nas prawdziwie „światłością świata”, światłem na naszych życiowych drogach?