4 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Czy tylko duchowe uzdrowienie?

19/03/23 Sławomir Zatwardnicki
Wydaje się, że współczesny słuchacz Ewangelii dozna pewnego rozdarcia. Z jednej strony cała dzisiejsza scena jawi się nieprawdopodobna (niewidomy od urodzenia – nagle widzi) i sprawia wrażenie, jakby ewangeliście chodziło o symboliczne przekazanie pewnej duchowej prawdy. Z drugiej strony jedynie duchowe odczytanie – Chrystus uzdrawia z duchowej, a nie fizycznej ślepoty – rodzi wrażenie, jakby Ewangelia redukowała się do mitu.