4 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Dar chrzcielnego oświecenia uzdolniający wspólnotę Kościoła do życia jak „dzieci światłości”

19/03/23
Głoszący słowo ma pokazać, jak Chrystus dokonuje „oświecenia” człowieka, i że blask Chrystusa jaśnieje na obliczu Kościoła (por. KK 1). Chrzcielne oświecenie uzdalnia i zobowiązuje wspólnotę Kościoła do konkretnych postaw, które można streścić w słowach: „Postępujcie jak dzieci światłości”. Realizowanie tego zadania jest możliwe dzięki trwaniu w Chrystusie.
Tylko ten, kto „jest w Panu”, czyli podtrzymuje udzieloną łaskę wiary, może „dobrze widzieć” i „postępować jak syn światłości”. Wiara jednak, jak czytamy w Lumen fidei, „nie jest tylko indywidualnym wyborem dokonującym się we wnętrzu wierzącego (…). Ze swej natury otwiera się ona na «my», wydarza się zawsze we wspólnocie Kościoła” (nr 35). Takie trwanie w Chrystusie w Kościele umożliwia również rozeznawanie, czyli „badanie, co jest miłe Panu” (por. Ef  5, 10). Chrześcijanin ma mieć bowiem te same dążenia, które były w Chrystusie (por. Flp 2, 15).
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.