4 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Jezus Pasterz przeprowadza owce ze śmierci do życia

30/04/23
Pierwsze i drugie czytanie zawiera w sobie wezwanie do nawrócenia. Jest ono możliwe ze względu na dar Ducha Świętego, który udziela nowego życia. Nawrócenie polega na słuchaniu głosu Pasterza i posłuszeństwie temu głosowi. Przejawia się to w odrzuceniu grzechu i wyrzeczeniu się podstępu. Kościół, który ma być światłem dla świata, ma być wolny od nieprzebaczenia, a w obliczu cierpień ma się zdać na głos Pasterza, który bezpiecznie przeprowadzi przez ciemne doliny codzienności (por. 1 P 2, 20b–22; Ps 23, 4).
Z Nim bowiem największy wróg nie stanowi zagrożenia. Wspólnota Kościoła nie może być światowa, lecz Jezusowa. Docelowo chodzi o to, aby życie człowieka wierzącego było odwzorowaniem życia Jezusa, a nawet, idąc za świętym Pawłem, życie wierzącego ma być po prostu życiem Jezusa (por. Ga 2, 20). Jezus – Pasterz strzeże swoich owiec przed dawnym sposobem życia (drugie czytanie) i przed „przewrotnym pokoleniem” (pierwsze czytanie) i przed „złodziejami i rozbójnikami” (Ewangelia).
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.