4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Jezus bramą

30/04/23 ks. Marcin Chudzik
Ale idea pasterza nabiera nowego znaczenia, kiedy Bóg staje przed swoim ludem i kiedy Jezus wypowiada te święte słowa: „Ja jestem pasterzem”. Nie zostanę pasterzem, ale ja jestem pasterzem. Moje owce mnie znają, a ja znam swoje owce i daję moim owcom życie.