4 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Mieć życie – i to w obfitości

30/04/23 Danuta Stankiewicz
Wsłuchując się w treść dzisiejszej Ewangelii, chcemy dowiedzieć się, co dla nas wiernych wynika ze słów Jezusa, kiedy to On sam dobitnie podkreśla, mówiąc: „Ja jestem bramą owiec” (J 10, 7)? Czy nie jest tak, iż jawiąc się nam jako dobry Pasterz, kieruje On tym samym naszą uwagę na Kościół?