5 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Wiara w zmartwychwstanie

26/03/23 Michał Bondyra
Wskrzeszenie Łazarza, którego Jezus kochał, jest historią spektakularną. I chociaż zbudowaną z wielu detali, nasuwającą wiele pytań. Intersujące jest w jaki sposób siostry umierającego Łazarza przekazały wiadomość Jezusowi? Przecież nie było wtedy ani smartfonów, ani poczty elektronicznej. Gołębie pocztowe – też wtedy chyba nie funkcjonowały jako narzędzie komunikacji. Kogo posłały więc do Jezusa? Jak długo trwało to przekazanie wiadomości? Zachowanie Jezusa, gdy dowiaduje się, o tym, że jego przyjaciel jest poważnie chory, ba, że tak de facto jest na progu śmierci, też jest zastanawiające.