5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

26/03/23 ks. Mariusz Pohl
W domu Łazarza również panowała atmosfera przygnębienia, a nawet pewnego rozżalenia, że Jezus nie przyszedł wcześniej i nie zapobiegł śmierci. Marta jednak ciągle miała jakąś nieokreśloną nadzieję, że Jezus potrafi pomóc. Nie wiedziała co prawda, na czym ta pomoc miałaby polegać, ale ufała, że Jezus wie. Nieraz też tracimy grunt pod nogami, wszystko nam się wali, a w tym bólu jesteśmy rozżaleni na Boga, że nie pomaga. Ale jeśli tylko tli się w nas jakaś iskierka nadziei i wiary, że Bóg nie jest jednak obojętny, to pomoc z góry przychodzi.