5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wskrzeszenie a zmartwychwstanie

26/03/23 ks. Franciszek Zawadzki
Wiemy, że należy jasno rozróżniać wskrzeszenie i zmartwychwstanie. Wskrzeszenie było cudem, który dotyczył Łazarza. My spodziewamy się czegoś więcej – zmartwychwstania na wzór Chrystusa, z Którym królować mamy na wieki. Wskrzeszenie Łazarza było przywróceniem mu życia ziemskiego, które po raz kolejny miało zakończyć się śmiercią – zmartwychwstanie jest zaproszeniem człowieka do uczestniczenia w wiecznym życiu Boga. Warto jednak scenę wskrzeszenia Łazarza opisaną nam przez Świętego Jana w Ewangelii przyjąć jako istotną pomoc w wierze i w budowaniu nadziei zmartwychwstania. Tego zmartwychwstania, którego autorem i wykonawcą wobec każdego z nas jest Bóg, Który pochyli się nad naszymi grobami kiedyś jak Jezus przy grobie Łazarza.