Niedziela Palmowa
Sugestie programowe

„Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” – droga Jezusa drogą Kościoła

02/04/23
Misterium Kościoła jest zatem owocem Krzyża. (…) Wierzący mają przede wszystkim „aktualizować” w sobie śmierć Pana: „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2 Kor 4,10).

To „nieustanne konanie” jest drogą do zmartwychwstania i chwały: „Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw: «Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna»” (KKK 2015). I tak: pokora Jezusa leczy naszą pychę; Jego uniżenie uzdrawia nas z wyniosłości; Jego posłuszeństwo przezwycięża nasze nieposłuszeństwo; Jego oddanie bez reszty leczy nas z egoizmu; Jego wierność uzdrawia nas z niewierności.
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.