Niedziela Palmowa
Homilia do dorosłych

Przyjacielu, po co przyszedłeś?

02/04/23 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Kiedy jednak Pan Jezus, siedzący na osiołku, przekracza bramy Jerozolimy, zaczynamy odczuwać niepokój, nie tylko dlatego, że spotykamy wielkiego nauczyciela z Nazaretu i proroka mocnego w czynach i cudach oraz z mową kogoś mającego władzę… Ten niepokój zaczynamy odczuwać przede wszystkim dlatego, że zaczynamy rozumieć brzemię Jego, o wiele wcześniej wypowiedzianych, słów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 23–24).