Poniedziałek Wielkanocny
Sugestie słuchacza

Miłość i lęk

10/04/23 Małgorzata Szewczyk
Intrygujący jest wachlarz emocji udzielających się Piotrowi wobec Mistrza: dystansujący się od Pana, potem skruszony swoją niewiernością, zalękniony i ukrywający się w Wieczerniku, a wreszcie – jak słyszymy w dzisiejszym fragmencie z Dziejów Apostolskich – przemawiający donośnym głosem i świadczący o Zmartwychwstałym.