Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Największa radość

10/04/23 ks. Konrad Sulmirski
Nie ma w życiu chrześcijanina większej radości od tej, kiedy przyjmuje prawdę, że grzech i śmierć zostały nieodwracalnie pokonane, a pełne zjednoczenie z Chrystusem i Jego Ojcem stało się osiągalne dla każdego człowieka, który tylko tego pragnie. Słysząc dzisiejszą Ewangelię, dostrzegamy tam nieopisaną radość, która wypełniła serce niewiast, gdy te wpierw usłyszały od anioła radosną nowinę o Chrystusie, a chwilę później same ujrzały Go i usłyszały, po czym oddały Mu pokłon.