Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dzieci

Potrzebna jest świadomość obecności Zmartwychwstałego Chrystusa

10/04/23 Danuta Szelejewska
Radosnej wieści o zmartwychwstaniu nie wolno zatrzymywać dla siebie. Doskonale wiedzieli o tym apostołowie, którzy – z Piotrem na czele – dawali świadectwo Panu. Autor Dziejów Apostolskich przytacza nam słowa Apostoła: „Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, (…) wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 22b.32).