Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Wiara może dzielić?

10/04/23 ks. Piotr Śliżewski
Wieść wynikająca ze zmartwychwstania Jezusa jest taka sama dla wszystkich. Jezus Chrystus z Nazaretu, który był synem Maryi i wychowankiem Józefa z Nazaretu, który zebrał grupę dwunastu apostołów, nauczał w wielu miejscach Izraela, uczynił wiele cudów, nazywał sam siebie Synem Bożym, po bardzo krwawej i bolesnej męce krzyżowej został pochowany w pobliskim grobie i po trzech dniach powstał cudownie z martwych. Nie miał prawa przeżyć takich katuszy, a jednak nie dał się śmierci. Ta informacja powinna wszystkich zainteresować, a przynajmniej skłonić do myślenia.