Wielki Czwartek
Sugestie programowe

Jesteśmy zgromadzeniem nowego Izraela, które zeszło się o zmierzchu

06/04/23
Jesteśmy zgromadzeniem nowego Izraela, które zeszło się o zmierzchu („Dyrektorium homiletyczne”, nr 40) Powinniśmy pamiętać, że centrum życia Kościoła stanowi niedzielna celebracja dnia Pańskiego i właśnie Eucharystii (por. KKK 2177), która karmi i kształtuje Kościół (Jan Paweł II, Dies Domini nr 32). Posiłek ten mamy spożywać – według słów pierwszego czytania – z „przepasanymi biodrami”, to znaczy zawsze w gotowości do służenia światu – zgodnie z przesłaniem obrzędu umycia nóg.
Jeśli nie jesteśmy gotowi wprowadzać go w życie, nie ma sensu obchodzić Paschy; byłaby wtedy tylko czystym obrzędem, pozbawionym swej łaski. Podczas każdej Eucharystii Jezus mówi do nas: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, wszystkich nas umiłował tą samą bezgraniczną miłością. Dlatego mamy sobie z miłością wzajemnie umywać nogi, a nie bezdusznie i z wyniosłością zmywać głowy. Służba bliźniemu jest ostatecznie zawsze służbą samemu Chrystusowi.
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.