Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Spotkanie i dziękczynienie

06/04/23 ks. Jacek Zjawin
A jak my traktujemy Mszę Świętą? Czy nie jest to czasami coś w rodzaju „boskiego koncertu życzeń”? Mamy świadomość tego, że Msza jest wielkim skarbem Kościoła ale czy czasami nie używamy tego skarbu zapominając o Bogu i Jego miłości? Wielki Czwartek, czyli pamiątka pierwszej Mszy Świętej jest dobrym momentem, żeby podjąć nad tym tematem pogłębioną refleksję.