Wielki Piątek
Sugestie słuchacza

Chrystusowy Kościół zapoczątkowany na Golgocie

07/04/23 Anna Lipczyńska
W wielkopiątkowy wieczór nie wystarczy zatrzymać się na rozważaniu męki Pana Jezusa. Uważam, że koniecznie trzeba pójść znacznie dalej i jak najpełniej uświadomić wiernym sens ofiary naszego Zbawiciela. Wprawdzie tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale warto przypomnieć uczestnikom celebry, że podczas każdej liturgii eucharystycznej uobecniane są nie tylko wydarzenia Wieczernika, ale także Golgoty.