Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Jako ludzie zmartwychwstania

07/04/23 Dariusz Piórkowski SJ
Tylko w Wielki Piątek wchodzimy w liturgię i wychodzimy z niej przez bramę milczenia. Nie chodzi jedynie o zamknięcie ust, lecz o milczenie serca. W tym milczeniu zaczęliśmy od pokłonu. Padliśmy na kolana, podobnie jak mędrcy ze Wschodu, gdy ujrzeli Boga w małym dziecku w żłobie. Za chwilę jeszcze raz klękniemy przed zmaltretowanym na krzyżu dorosłym Jezusem. Uznamy w Nim naszego Pana, czyli Boga. Jedyne, czego się od nas dzisiaj wymaga to słuchać, patrzeć, być blisko Niego i współczuć.