Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Miłość ukrzyżowana

07/04/23 o. Marcin Wrzos OMI
Kontynuujemy liturgię rozpoczętą wczoraj. Po wejściu do kościoła ksiądz położył się w geście uniżonej modlitwy na podłodze. Księgi liturgiczne mówią dobitniej: „pada na twarz” – jak w czasie święceń. Tak jakby miał sobie przypomnieć, że nie ma kapłaństwa bez krzyża. Ma uzmysłowić sobie i nam, że stajemy przed tajemnicą krzyża. Tajemnicą śmierci na krzyżu Chrystusa z miłości do nas. Zaskakujący jest kolor szat. Z pogrzebów znamy fioletowy, a czasem czarny. W Wielki Piątek jest on czerwony, bo świętujemy krzyż chwalebny, zwycięski.