Wigilia Paschalna
Sugestie programowe

Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się Kościele święty, Matko nasza

08/04/23
Pokropieni pobłogosławioną wodą na pamiątkę naszego chrztu powinniśmy starać się z pomocą łaski Bożej być „wierni Duchowi, którego otrzymaliśmy” (Mszał rzymski). Zaś odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych winno nas przynaglić do ich wypełnienia: do wyrzeczenia się złego ducha i jego spraw, jak też do służenia Bogu „w świętym Kościele katolickim” (Mszał rzymski). Każdy z nas powinien sobie dziś postawić pytanie: Czy wierzę w święty Kościół powszechny?
Posileni wielkanocnym sakramentem winniśmy otworzyć się na Ducha Bożej miłości i mocą udzielonej nam dobroci gorliwie przyczyniać się do budowania jedności w Kościele (por. modlitwa po Komunii). To, czy Kościół na tym czy innym miejscu jest wspólnotą żywotną i dającą nadzieję, zależy od ludzi, którzy tworzą tę wspólnotę, czyli od nas. Każdy pojedynczy chrześcijanin odgrywa w Kościele ważną rolę, jest ważny dla Kościoła. Wszyscy bowiem „niby żywe kamienie” jesteśmy „budowani jako duchowa świątynia” (1 P 2, 5), jako „przybytek Boga z ludźmi” (Ap 21, 3).   
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”