Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestie słuchacza

Moja Galilea

09/04/23 Robert Olejnik
To, że Jezus zmartwychwstał, ma dać mi pewność dzisiaj, że jest życie wieczne. Że ta wiedza ma sprawić, bym ja już dziś żył tak, jak ten który „ma na widoku” życie wieczne. Że życie wieczne ma determinować moje wybory tu i teraz. O tym próbuje nam powiedzieć św. Paweł w Liście do Kolosan („Szukajcie tego co w górze”).