Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestie programowe

Pascha Chrystusa paschą Kościoła

06/04/23
Chrystus zmartwychwstał nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla nas. On jest pierwszym z żyjących, ale przez Niego i w Nim cały Kościół z Nim złączony jest prowadzony do królestwa życia, które On jako pierworodny spośród wielu zapoczątkował. „Misterium Paschy dotyczy nie tylko Syna Bożego, Syna Człowieczego, lecz dotyczy także synów ludzkich, którzy przez chrzest stali się w Nim synami Bożymi” (s. M. Nowak).
Kościół żyje Paschą Chrystusa. Celebruje ją uroczyście nie tylko raz w roku, ale także w każdą niedzielę. „Naszą Paschę z Chrystusem przeżywamy w każdej Eucharystii, gdy przechodzimy od tego, co sami wiemy, co możemy, do tego, co pochodzi od Boga i co jest zawsze nowością, i to odmienną od tego, czego stary człowiek w nas oczekuje dla siebie. Tajemnica Eucharystii jest powierzona Kościołowi, byśmy z niej korzystali i przeżywali naszą zbawienną Paschę we wszystkich okolicznościach życia” (bp Z. Kiernikowski), a odnowieni przez Ducha Świętego „mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości” (kolekta).
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.