Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Prawdziwie zmartwychwstał

09/04/23 ks. Jurand Żelisławski
Radość i nadzieja. Radość i nadzieja ludzi współczesnych są też radością i nadzieją uczniów Chrystusa i nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie odbijałoby się echem w ich sercach (por. Gaudium et spes, 1). Na koniec zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy słowach wielkanocnej sekwencji. Jej śpiew rozpoczynamy słowami – „Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary”.