Kazania pasyjne

26/02/23 ks. Jarosław Czyżewski
Zapraszam na pielgrzymkę do Jerozolimy. Do miejsc świętych można wejść zarówno fizycznie, jak i duchowo. Dlatego, choć nie wyjdziemy z naszych ławek, to przez kolejne sześć niedziel odwiedzimy miejsca związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Miejsca te pomogą nam wejść w tajemnicę ostatnich dni ziemskiego życia naszego Pana.
05/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Gdy wychodzimy z Wieczernika po prawej stronie na kapitelu jednej z kolumn, zobaczyć możemy wizerunek pelikana karmiącego pisklęta krwią z własnej piersi. Jest to jeden z najstarszych motywów sztuki chrześcijańskiej. Związany ze starożytną myślą, że pelikan – w sytuacji, gdy nie może wykarmić swoich dzieci, rozszarpuje dziobem własną pierś i w ten sposób karmi młode swoim ciałem. Pierwsi chrześcijanie widzieli w tym obraz Jezusa, który poświęca siebie, zadaje sobie śmierć, by dać nam życie, karmiąc nas swoim Ciałem i Krwią w Eucharystii.
12/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Po ostatniej wieczerzy w Wieczerniku, w czasie której ustanowił Eucharystię, Jezus wyszedł z jedenastoma apostołami z miasta. Z góry Syjon zeszli w kierunku Doliny Cedronu. Do dziś przy kościele In Gallicantu, gdzie wcześniej stał pałac Kajfasza, można zobaczyć kamienne schody, po których schodzili. Tędy kilka godzin później Jezus, już jako więzień, będzie prowadzony do domu arcykapłana.
19/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Miejsce sądu nad Jezusem w noc pojmania. Kościół skrywający loch nazwany przez tradycję ciemnicą. Miejsce zdrady Piotra. Miejsce miłosiernego spojrzenia Mistrza. W zeszłym tygodniu towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego dramatycznej modlitwie w Getsemani. Wówczas podjął decyzję wypicia kielicha męki i śmierci. Następnie powiedział do uczniów: „Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca” (Mk 14, 42). Święty Łukasz napisze, że wcześniej zjawił się anioł, by Go umocnić (Łk 22, 43). Teraz zjawia się Judasz.
26/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Życie Jezusa było wpisane w konkretne uwarunkowania historyczne. Okoliczności Jego męki i śmierci związane są z obecnością w Palestynie Rzymian, na czele których stał wówczas Poncjusz Piłat.
02/04/23 ks. Jarosław Czyżewski
Są najbardziej charakterystycznym znakiem Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. To oni strzegą miejsc świętych. To oni opiekują się chrześcijanami, którzy zostają tutaj mimo trudnej sytuacji politycznej. To oni co piątek prowadzą uliczkami Starej Jerozolimy nabożeństwo drogi krzyżowej. Franciszkanie.