Kazania pasyjne

Jerozolima Wielkiego Tygodnia. Getsemani (3 niedziela Wielkiego Postu)

12/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Po ostatniej wieczerzy w Wieczerniku, w czasie której ustanowił Eucharystię, Jezus wyszedł z jedenastoma apostołami z miasta. Z góry Syjon zeszli w kierunku Doliny Cedronu. Do dziś przy kościele In Gallicantu, gdzie wcześniej stał pałac Kajfasza, można zobaczyć kamienne schody, po których schodzili. Tędy kilka godzin później Jezus, już jako więzień, będzie prowadzony do domu arcykapłana.