Kazania pasyjne

Jerozolima Wielkiego Tygodnia. In Gallicantu (4 niedziela Wielkiego Postu)

19/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Miejsce sądu nad Jezusem w noc pojmania. Kościół skrywający loch nazwany przez tradycję ciemnicą. Miejsce zdrady Piotra. Miejsce miłosiernego spojrzenia Mistrza. W zeszłym tygodniu towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego dramatycznej modlitwie w Getsemani. Wówczas podjął decyzję wypicia kielicha męki i śmierci. Następnie powiedział do uczniów: „Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca” (Mk 14, 42). Święty Łukasz napisze, że wcześniej zjawił się anioł, by Go umocnić (Łk 22, 43). Teraz zjawia się Judasz.