Kazania pasyjne

Jerozolima Wielkiego Tygodnia. Piłat (5 niedziela Wielkiego Postu)

26/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Życie Jezusa było wpisane w konkretne uwarunkowania historyczne. Okoliczności Jego męki i śmierci związane są z obecnością w Palestynie Rzymian, na czele których stał wówczas Poncjusz Piłat.