Kazania pasyjne

Jerozolima Wielkiego Tygodnia. Via Dolorosa (Niedziela Palmowa)

02/04/23 ks. Jarosław Czyżewski
Są najbardziej charakterystycznym znakiem Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. To oni strzegą miejsc świętych. To oni opiekują się chrześcijanami, którzy zostają tutaj mimo trudnej sytuacji politycznej. To oni co piątek prowadzą uliczkami Starej Jerozolimy nabożeństwo drogi krzyżowej. Franciszkanie.