Kazania pasyjne

Jerozolima Wielkiego Tygodnia. Wieczernik (2 niedziela Wielkiego Postu)

05/03/23 ks. Jarosław Czyżewski
Gdy wychodzimy z Wieczernika po prawej stronie na kapitelu jednej z kolumn, zobaczyć możemy wizerunek pelikana karmiącego pisklęta krwią z własnej piersi. Jest to jeden z najstarszych motywów sztuki chrześcijańskiej. Związany ze starożytną myślą, że pelikan – w sytuacji, gdy nie może wykarmić swoich dzieci, rozszarpuje dziobem własną pierś i w ten sposób karmi młode swoim ciałem. Pierwsi chrześcijanie widzieli w tym obraz Jezusa, który poświęca siebie, zadaje sobie śmierć, by dać nam życie, karmiąc nas swoim Ciałem i Krwią w Eucharystii.