Pierwszy piątek

Homilia do dorosłych
03/03/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zaczęliśmy Wielki Post, a wraz z nim podejmujemy nie tylko pracę nad sobą, pewne postanowienia, ale mamy więcej optymizmu, że uda nam się pokonać nasze wady. I oto dzisiaj, w pierwszy piątek marca, stawiamy sobie za cel dopiąć swego, a mianowicie – popracować nad własnym wnętrzem. Czy to będzie praca za jeden grosz?
Homilia do dzieci
03/03/23 Danuta Szelejewska
Wymagania Pana Jezusa wcale nie są łatwe. Nawet można je uznać za bardzo trudne. Wystarczy zacytować słowa, które przypomina nam dzisiaj Święty Mateusz: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (…) A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego” (Mt 5, 22). W pierwszym momencie być może określimy to ostrzeżenie jako przesadne. Znając jednak ludzką naturę, łatwo zrozumieć, dlaczego Pan Jezus użył tak mocnych słów.