Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Podjąć właściwą decyzję (marzec)

03/03/23 Danuta Szelejewska
Wymagania Pana Jezusa wcale nie są łatwe. Nawet można je uznać za bardzo trudne. Wystarczy zacytować słowa, które przypomina nam dzisiaj Święty Mateusz: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (…) A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego” (Mt 5, 22). W pierwszym momencie być może określimy to ostrzeżenie jako przesadne. Znając jednak ludzką naturę, łatwo zrozumieć, dlaczego Pan Jezus użył tak mocnych słów.