Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży

Wierzę, Panie! (spotkanie III)

10/03/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jesteśmy wdzięczni Chrystusowi, że wciąż daje nam dary, których potrzebujemy: zdrowia, siły, mądrości, delikatności, panowania nad własnymi emocjami... Najważniejszym z tych darów jest dar wiary. Został nam dany podczas chrztu świętego, ale przyjęliśmy go jako niemowlęta lub małe dzieci. Nie byliśmy świadomi tego daru. Rodzice w naszym imieniu wypowiedzieli „wierzymy”, ale – jak to w życiu bywa – po drodze czasami gubią się niektóre elementy naszej wiary.