Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/03/23 ks. Franciszek Zawadzki
Pierwsza część modlitwy Zdrowaś Maryjo oparta jest na treści słów, które w dniu zwiastowania skierował do Maryi anioł Gabriel. Druga część modlitwy to słowa Kościoła, którymi wierni wzywają wstawiennictwa Matki Chrystusa zaczynając od wezwania Maryi jako świętej. Rzeczywiście – od starożytnych czasów chrześcijanie czcili świętych. Przede wszystkim męczenników.
01/04/23 ks. Franciszek Zawadzki
W codziennych sprawach, w ważnych kwestiach roztrząsanych dziś w świecie, w naszym doczesnym doświadczeniu zwracajmy się do Boga w Nim poszukując najwłaściwszych i ostatecznych odpowiedzi i rozwiązań. Odnajdując je zaś na modlitwie, w lekturze Pisma Świętego, w dialogu z braćmi i siostrami, patrzmy z większą miłością i nadzieją na nas samych i naszych bliźnich okrywając w nich odkupione Krwią Chrystusa dzieci Boże. Doskonale zrozumiał to Jan Paweł II, który oprócz głoszenia doskonale znanej prawdy o tym, że w Jezusie ludzkość mogła poznać Boga, przykładał ogromną wagę do prawdy nierozerwalnie związanej z pełnią wiary w Syna Bożego.