1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wielki Post – czas nawrócenia i odnowy

26/02/23 ks. Paweł Wygralak
Pierwszą istotną rzeczą jest na nowo zaufać Bożej miłości. Pomocą mogą nam służyć nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali. Mają nam one na nowo uświadomić prawdę o Bożej miłości, która najpełniej wyraziła się w ofierze Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. W Ewangelii wg św. Jana czytamy: Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 17). Cała działalność Jezusa Chrystusa, uwieńczona Jego zbawczą śmiercią, jest wyrazem miłości Boga i Jego troski o zbawienie każdego człowieka.