1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wnioski z kuszenia Jezusa

26/02/23 ks. Wojciech Nowicki
Diabeł mówi: zamień ten kamień w chleb. Mówi do głodnego człowieka. Chce, żeby Pan Jezus postawił na pierwszym miejscu swoją potrzebę. Tymczasem Jezus przyszedł na ten świat nie po to, żeby zaspokajać swoje potrzeby. Bóg przyszedł jako człowiek na ziemię dla nas. To jest właśnie miłość: przychodzę dla, jestem dla. To jest istota Boga. Przychodzi ze względu na nas.