1 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Wspólnota Kościoła naśladująca „Nowego Adama” w Jego posłuszeństwie Bogu i zwycięstwie nad szatanem

26/02/23
Warto, by homilista podkreślił, jak bardzo kerygmat czytań tej niedzieli wchodzi w twórczy dialog z egzystencją człowieka, m.in. odpowiadając na doświadczenie niemocy wobec grzechu, kruchości w codziennej walce z pokusami (…).
Z otrzymanej na chrzcie łaski wypływa dla wspólnoty Kościoła zobowiązanie, które wyraża się w naśladowaniu Chrystusa jako „nowego Adama”. Ochrzczeni muszą być świadomi, że wiara pociąga za sobą konieczność walki „z władcami tego świata pogrążonego w ciemnościach” (Ef 6,12). Łaska chrztu nie uwalnia przecież człowieka od doświadczania pokus, ponieważ diabeł wciąż kusi do buntowania się przeciwko Stwórcy. Chrześcijanie są wezwani, by odrzucać grzech i wszystko to, co do niego prowadzi. Na wzór Chrystusa mają wyrzekać się szatana i odrzucić pokusę dialogu z nim (w tym kontekście można odwołać się do chrzcielnego obrzędu wyrzeczenia się zła, grzechu i szatana). Życie na podobieństwo „nowego Adama” to życie w komunii z Ojcem, w bezgranicznym zaufaniu Jemu, z którego wynika posłuszeństwo aż po krzyż. W zachowaniu Ducha czujności i rozeznania pomaga Kościołowi wyjście na pustynię i modlitwa.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.