Polecamy

2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
15/01/23
Uświęceni i powołani do świętości w Jezusie Chrystusie (1 Kor 1, 2)  
Sugestie słuchacza
15/01/23 Małgorzata Szewczyk
Czy kiedyś było inaczej, lepiej? Obietnica Boża z Księgi Izajasza o tym, że Sługa Boży będzie światłością całej ziemi, nie przekonała wszystkich. Nad Jordanem stało wielu gapiów, ale tylko Jan rozpoznał Jezusa, bo jedynie on dostrzegł „Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął” na Tym, którego nazwał „Synem Bożym”.  
Homilia do dorosłych
15/01/23 ks. Robert Klemens COr
Słowa: „Panie nie jestem godzien” są parafrazą wyznania setnika, który zwrócił się do Jezusa z prośbą o uzdrowienie swego sługi: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój... Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony” (Łk 7, 4). Każdy z uczestników eucharystycznego spotkania z żywym Bogiem jest dotknięty jakąś „chorobą”, która może być uleczona tylko przez interwencję dobrego Pana.
Homilia do dorosłych
15/01/23 ks. Jurand Żelisławski
W kontekście dzisiejszej Ewangelii postawmy sobie pytanie, na ile jestem świadomy, jak wiele cytatów z Pisma Świętego jest obecnych w częściach stałych Mszy świętej? Części stałe, czyli takie które występują w każdej Eucharystii. W odróżnieniu od części zmiennych, jak modlitwy, prefacje, czy uroczyste błogosławieństwa w zależności od wspomnienia, święta, czy uroczystości. Nie chodzi o prowadzenie statystyk, czy konkurs wiedzy o cytatach biblijnych we Mszy św. Chodzi o świadomość, że Eucharystia wyrasta ze słowa Bożego.
Homilia do młodzieży
15/01/23 ks. Maciej Przybylak
Żyjemy w kulturze raczej techniczno-przemysłowej, zachwyceni postępem i może nigdy w życiu nie widzieliśmy baranka na oczy (chyba że na wycieczce w górach albo w gospodarstwie na wsi). Może znamy to zwierzę tylko ze zdjęć czy obrazów. Dla Żydów baranek był nie tyle sympatycznym zwierzęciem, co przedmiotem ofiar. Właśnie w świątyni jerozolimskiej było to zwierzę często zarzynane i składane na ofiarę. W czasie święta Paschy na wiosnę Żydzi wręcz masowo zarzynali baranki, gdyż stał się on pamiątką wyjścia z Egiptu.
Homilia do dzieci
15/01/23 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo ważny fragment Ewangelii. Wyjątkowo nie mówił nam jej Jezus, ale ktoś także bardzo ważny. Kim był ten człowiek? (był to Jan Chrzciciel. Można także krótko przypomnieć postać Jana, był synem Elżbiety i Zachariasza, żył na pustyni, głosił nawrócenie i chrzcił w rzece Jordan). Jan pokazał nam dzisiaj Jezusa, który ma bardzo ścisły związek z jeszcze jedną Osobą. Którą? (Duch Święty). Spróbujmy przypomnieć sobie, co o Duchu Świętym mówił nam dzisiaj Jan Chrzciciel. (Przypominamy tekst Ewangelii. Warto skupić się na symbolu gołębicy, tak jak Duch Święty zlatuje z nieba do nas, później na nas spoczywa, a następnie wzlatuje z powrotem do nieba). Każdy z nas otrzymał moc Ducha Świętego.