2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Baranek, który gładzi grzech…

15/01/23 ks. Maciej Przybylak
Żyjemy w kulturze raczej techniczno-przemysłowej, zachwyceni postępem i może nigdy w życiu nie widzieliśmy baranka na oczy (chyba że na wycieczce w górach albo w gospodarstwie na wsi). Może znamy to zwierzę tylko ze zdjęć czy obrazów. Dla Żydów baranek był nie tyle sympatycznym zwierzęciem, co przedmiotem ofiar. Właśnie w świątyni jerozolimskiej było to zwierzę często zarzynane i składane na ofiarę. W czasie święta Paschy na wiosnę Żydzi wręcz masowo zarzynali baranki, gdyż stał się on pamiątką wyjścia z Egiptu.