2 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Dać świadectwo

15/01/23 Małgorzata Szewczyk
Czy kiedyś było inaczej, lepiej? Obietnica Boża z Księgi Izajasza o tym, że Sługa Boży będzie światłością całej ziemi, nie przekonała wszystkich. Nad Jordanem stało wielu gapiów, ale tylko Jan rozpoznał Jezusa, bo jedynie on dostrzegł „Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął” na Tym, którego nazwał „Synem Bożym”.