2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Działanie Ducha Świętego

15/01/23 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo ważny fragment Ewangelii. Wyjątkowo nie mówił nam jej Jezus, ale ktoś także bardzo ważny. Kim był ten człowiek? (był to Jan Chrzciciel. Można także krótko przypomnieć postać Jana, był synem Elżbiety i Zachariasza, żył na pustyni, głosił nawrócenie i chrzcił w rzece Jordan). Jan pokazał nam dzisiaj Jezusa, który ma bardzo ścisły związek z jeszcze jedną Osobą. Którą? (Duch Święty). Spróbujmy przypomnieć sobie, co o Duchu Świętym mówił nam dzisiaj Jan Chrzciciel. (Przypominamy tekst Ewangelii. Warto skupić się na symbolu gołębicy, tak jak Duch Święty zlatuje z nieba do nas, później na nas spoczywa, a następnie wzlatuje z powrotem do nieba). Każdy z nas otrzymał moc Ducha Świętego.